Naše kancelář nabízí zejména tyto služby:

v oblasti obchodování s nemovitostmi
  • zprostředkování a zajištění prodeje všech typů nemovitostí (rodinné domy, činžovní domy, chaty, chalupy, obchodní a komerční objekty, pozemky, stav.parcely, atd...) se zajištěním veškerého majetko- právního servisu až po vklad vlastnických práv do katastru nemovitostí,
  • zprostředkování a zajištění prodeje a převodu bytů družstevních i v osobním vlastnictví,
  • vyhledání a následnou koupi nemovitosti či bytu dle vašich požadavků se zajištěním veškerého majetko- právního servisu,
  • zajištění převodů všech druhů nemovitostí (znalecké posudky, smlouvy, vklady do katastru nemovitostí),
  • zajištění financování vámi vybrané nemovitosti, jsme smluvním partnerem většiny finančních ústavů poskytujících úvěry na koupi nemovitosti
  • inzerci nemovitostí obchodovaných přes naši realitní kancelář v občasníku "REALITY EKRK" a na internetu (realitní servery) - v ceně zadané zakázky,

v oblasti dražeb
  • organizování a provádění dražeb dle zákona č.26/2000 Sb. o veřejných dražbách pro likvidátory, správce konkursních podstat i ostatní právnické i fyzické osoby,
  • licitaci na dražbách veřejných i privátních,
  • zastupování dražitelů (fyzických i právnických osob) při veřejných i privátních dražbách.