Naše společnost nabízí všem fyzickým i právnickým osobám svoje dlouholeté zkušenosti při dražbách a aukcích již od roku 1991.

Účastnili jsme se jako spolupracující osoby již prvních dražeb v rámci malé i velké privatizace. Nabízíme své služby zejména v těchto oblastech:

  • organizování a provádění dražeb dle zákona č.26/2000 Sb. o veřejných dražbách pro obce, likvidátory, správce konkursních podstat i ostatní právnické i fyzické osoby,
  • licitaci na dražbách veřejných i privátních,
  • zastupování dražitelů (fyzických i právnických osob) při veřejných i privátních dražbách
  • zastupování dražitelů (fyzických i právnických osob) při elektronických dražbách organizovaných exekutory i správci konkurzní podstaty včetně poradenství a všech úkonů spojených s kontrolou správnosti zákonných postupů.