Komu je program určen?

Program „Služby obcím“ je určen institucím, které spravují obecní majetek a rozhodují o jeho využívání. Obce jakožto samostatně hospodařící subjekty čas od času provádějí operace na realitním trhu. Ne vždy je ale jejich počínaní při prodejích či pronájmech dostatečně pružné a efektivní. Výsledkem bývá často nižší výnos, než kdyby se obce s žádostí o radu a pomoc při zprostředkování obchodů obrátily na realitní kancelář.

Program nabízí pomoc obcím při realizaci rozvojových projektů v oblasti bydlení (administrativně technická příprava území pro bytovou výstavbu včetně prodeje pozemků zájemcům)

Program je koncipován jako partnerský, tj. oboustranně prospěšný, s individuálním přístupem. Kromě poradenství zahrnuje všechny známé realitní úkony od prodejů, pronájmů, přes dražby, privatizaci obecního bytového fondu, správu majetku až po specifické právní a finanční konzultace.

Program „Služby obcím“

Program je určen neziskovému sektoru a zahrnuje komplexní služby na trhu nemovitostí. Základní filozofií programu je, že obce jakožto samostatně hospodařící subjekty, které disponují nemovitým majetkem, čas od času provádějí operace na realitním trhu. Ne vždy je ovšem jejich počínaní při prodejích či pronájmech dostatečně pružné a efektivní, čehož výsledkem může být nižší výnos, než kdyby se obce s žádostí o radu a pomoc při zprostředkování obchodů od začátku obrátily na realitní kancelář. Právě často deformované povědomí o tom, komu radí a pro koho pracující realitní firmy nebo zda provize, které si realitní kanceláře účtují za své služby, není příliš vysoká apod., je příčinou ekonomických ztrát na straně obcí. V některých případech může jít o desetitisíce, v jiných o statisíce korun, které by obce jinak využily na svůj provoz včetně investic.

Rozšířením nabídky služeb Mělnické realitní s.r.o. o produkt „Služby obcím“ chce firma poskytnout své zkušenosti a dovednosti obcím, které mnohdy rozhodují o strategii nakládání s obecním majetkem jim svěřeným. Program je koncipován jako partnerský, tj. oboustranně prospěšný, s individuálním přístupem. Kromě profesionálních poradenských služeb zahrnuje všechny dostupné realitní úkony od prodejů, pronájmů, přes dražby, privatizaci obecního bytového fondu, správu majetku až po specifické právní a finanční konzultace.

Oproti klasickým realitním službám zahrnuje program „Služby obcím“ navíc pomoc obcím při realizaci rozvojových projektů v oblasti bydlení, případně podnikatelských aktivit. Jde o administrativně technickou přípravu území pro bytovou výstavbu včetně prodeje pozemků zájemcům. K zajištění tohoto cíle stejně jako k ostatním realitním obchodům využívá Mělnické realitní s.r.o. spektra marketingových nástrojů podpory prodeje nemovitostí, které oslovují cílové skupiny. Nabídka nemovitostí je pravidelně inzerována v ve vlastním realitním měsíčníku REALITY EKRK, který realitní kancelář distribuuje, na nejnavštěvovanějších realitních serverech (sReality.cz, reality.idnes.cz, české.reality.cz, ekrk.cz, internetu (www.mdrk.cz), v regionálním tisku a na vývěsních tabulích rozmístěných v Mělníku a blízkém okolí.